Aby vám ta půjčka vyšla

Pokud jste se rozhodli, že je pro vás tím pravým, co si pořídíte, hypotéka bez příjmu, budiž vám přáno. Každý je jak známo svého štěstí strůjcem a pokud ji potřebujete a jste schopni splnit požadavky, jež jsou tu na vás kladeny, případně jste ochotni nést následky neplnění toho, k čemu se zavážete, proč ne?
Ovšem než se rozhodnete o tuto formu půjčky zažádat, měli byste vědět, že jakkoliv se jedná o vcelku dostupný a tudíž líbivý produkt, ani zde není růže bez trní. I zde se musíte smířit s tím, že se nejedná o žádnou charitativní akci a že ti, kdo peníze nabízejí, tak činí jednoznačně s úmyslem se s nimi zase jednou shledat.
A proto tu jsou i pravidla, jež byste měli vzít v potaz.

investice

  1. Ač tato půjčka nese v názvu slova ‚bez příjmu‘, musíte se smířit s tím, že své příjmy budete muset doložit. Protože je každý poskytovatel povinen prověřit, zda je jeho potenciální klient schopen půjčené peníze adekvátně splácet. Rozdíl je tu pouze v tom, že na rozdíl od klasických bank není toto prověřování nikterak složité a v případě potřeby není problém přivést si i budoucího spoludlužníka, jenž je svou spoluúčastí schopen bonitu žadatele zvýšit.
  2. Podnikatel tu sice musí rovněž doložit své daňové přiznání, ovšem není takovým problémem, je-li toto nízké. Protože je v tomto případě nejdůležitější prokázat, že ona firma funguje a že se nejedná jen o něco, co existuje jenom papírově. A takový podnikatel pak může doložit své příjmy i jinak než daňovým přiznáním, třeba fakturami nebo v případě začátečníka podnikatelským záměrem.

A jak takové příjmy, respektive výdaje žadatele doložit?

  1. Třeba pracovní smlouvou žadatele a spolužadatelů, výplatními páskami či výpisy z účtu za poslední tři až šest měsíců.
  2. U starobních důchodců nebo rodičů na mateřské nebo lidí na jiných dávkách kromě hmotné nouze a podpory v nezaměstnanosti rozhodnutím o přiznání dávky či o vyměření důchodu a výpisy z účtu aspoň za poslední tři až šest měsíců.
  3. U osob samostatně výdělečně činných daňovým přiznáním za poslední zdaňovací období, nájemní smlouvou, výpisy z účtu a fakturami.
  4. U žadatelů a spolužadatelů s příjmy z pronájmů daňovým přiznáním, výpisy z bankovních účtů či příjmovými doklady.
  5. U žadatelů s jinými příjmy platnými doklady o takových příjmech.

dluh

A v podobné papírové podobě je třeba doložit i výdaje nezbytné pro posouzení schopnosti úvěr splácet.
O hypotéku bez příjmu si tak požádat můžete. Ale vězte, že bez příjmů to přesto nepůjde. Protože bez příjmů byste ty peníze neměli z čeho vrátit. A ani nebankovní sektor není Ježíšek.