Čeština versus ostatní jazyky

Český jazyk patří mezi jazyky slovanské, resp. západoslovanské patřící do skupiny jazyků indoevropských. Další západoslovanské jazyky jsou ještě polština, slovenština, lužická srbština a kašubština.
Nejbližším jazykem češtině je slovenština. Mluvčí těchto jazyků jsou si prý schopni porozumět až z 95%, protože od roku 1918 až do roku 1992 byli Česko a Slovensko součástí jednoho státu s dvěma úředními jazyky. Nejvíce slov převzala čeština z řečtiny a latiny, angličtiny, němčiny, ruštiny, italštiny a francouzštiny.
Naopak ale světově známé slovo robot je českého původu a rozšířilo se díky divadelní hře R.U.R., kterou napsal Karel Čapek.
starší literatura

Co je pro češtinu typické?

· krátké a dlouhé samohlásky – odlišují význam slov (byt x být)
· koncovky
· psaní i x y
· spodoba znělosti (led x let)
· hlásky ř, ch
· přízvuk je na první slabice
· pouze 3 slovesné časy (minulý, přítomný, budoucí)
· slovesný vid
· volný slovosled
· žádné členy

Kolik má čeština slov?

Počet je udáván podle zatím nejrozsáhlejšího Příručního slovníku jazyka českého, postupně vydaného v letech 1935–1956, který má přibližně 250 000 hesel (a to bez nespisovných slov, např. vulgarismů nebo slangových slov). Jelikož se jazyk neustále vyvíjí, přesný počet nelze s jistotou určit.
Nejčastěji údajně používáme spojku a, dále prý následují být a ten. Další nejčastěji používaná slova jsou život, člověk, den a rok.
dřevěné kostky

Češtinářské perličky

Mezi nejdelší slova se řadí „nejneobhospodařovávatelnějšího“ se 30 hláskami a „nejnevykrystalizovávatelnějšího“ s 31 hláskami.
Další zajímavostí je slovo složené pouze ze souhlásek, mezi nejdelší takové patří slovo „čtvrthrst“, konkuruje mu „scvrnkls“.
Nejvíce háčků a čárek nad písmeny je ve spojení „ledňáččí říčka“. A dokážete vymyslet ještě více slabik ti za sebou než ve větě: Hodlají zaplatiti ti ti tiší hoši?
Čeština dokáže také tvořit úžasné palindromy, což jsou věty, které se dají číst oboustranně a mají stejný význam. Například – Jelenovi pivo nelej. Co nám nedá noc, má noc. Kobyla má malý bok.