Jak se postihují soudně neplatiči, aneb vše co potřebujete vědět

Předně je nejdůležitější nejdříve vysvětlit, z čeho se samotný dluh může skládat. Je tu dlužná částka, kterou musíte zaplatit a ta je tu vždy, jsou tam pravděpodobně započteny i úroky, na kterých jste se smluvně dohodli a další. Není to ale všechno. Pokud nezaplatíte dluh včas, může také přibýt tzv. smluvní pokuta, postih za to, že jste nesplnili vaše závazky včas a řádně. Smluvní pokuta je většinou menší než dlužná částka, to však záleží na tom, co je napsáno ve smlouvě, jestli tam vůbec nějaká pokuta je. Co vás bezpochyby bude zajímat – proč dluh neustále roste?
spoutaný muž.png
Předně neroste dluh jako takový, dlužná částka zůstává stejná, ale rostou s ní ještě další úroky, úroky z prodlení, které jsou ze zákona a jejich výše je určována vyhláškou ministerstva financí. Pokud se vám zdá, že musíte platit nějak hodně a nespláceli jste řádně, tak jsou tam bezesporu započítány také úroky z prodlení, které naskakují každý den od splatnosti pohledávky či měsíční splátky. To znamená, že pokud jste měli splatit vše 1.1, teď je 5.1, tak ty čtyři dny, kdy jste nic nedělali, se zaúčtují jako úroky z prodlení (prodlení = trvá vám to). A to je jak u podnikatelů, pokud si vezmou například , nebo i fyzických osob, které si vzaly normální půjčku.
člověk a peníze na váze.png

Platební rozkazy

Protože většinou máte uzavřenou smlouvu, většina společností podá soudu návrh na platební rozkaz – forma zrychleného řízení, kdy soud, pokud není pochyb o tom, že dluh skutečně VZNIKL, vydá platební rozkaz, která je vám následně doručen do vlastních rukou. Jakmile vám platební rozkaz dojde a vy jej převezmete, začíná od toho dne platit patnáctidenní lhůta na podání odporu (v případě směnečného rozkazu námitek) – pokud dluh uznáváte, nemusíte podávat nic. Ale pokud se chcete přít, protože jste dluh už zaplatili nebo se vám něco nezdá, tak musíte v odporu (nesouhlasení s dluhem), že tedy nesouhlasíte a odeslat to soudu. Můžete uvést i skutečnosti, pro které si myslíte, že je rozkaz neplatný (například jste již dluh splatili dávno). Soud po vašem odporu nařídí jednání, aby se vše prošetřilo.

Pamatujte, pokud vám žalobce nepošle předžalobní výzvu (Jestli mi nevrátíš peníze, podám žalobu na soud), tak nemá nárok na náhradu nákladů řízení.