Spokojené stáří

Člověk zůstává lidskou bytostí i ve chvíli, kdy na něho zaútočí nemoc, která pomalu bere jeho duši. Alzheimerova choroba je nemocí, které se obávají senioři i jejich blízcí. Mají totiž oprávněný strach, že nebudou moci péči o svého rodiče zvládat. Mají pravdu. Je to velice náročné. A to spíše psychicky nežli fyzicky. Proto v České republice vznikají různé domovy pro seniory se zvláštním režimem.

· Nejedná se o žádný ústav, do kterého se odkládají staří a nemocní.
· Tady se můžete spolehnout na to, že váš blízký jde do skutečného domova.
Přání a potřeby klientů jsou zde na prvním místě.Pokud to zdravotní stav vyžaduje, jsou k dispozici každému klientovi sestry domácí zdravotní péče.
· Všichni zaměstnanci mají jeden společný rys.
– Dokáží být empatičtí a tudíž seniory, kteří potřebují jejich péči, berou jako členy své rodiny.
– Podle toho se k nim také chovají.
dementní žena.jpg

Zdravotní péče bez čekání

Cílem pečovatelů v těchto domovech ale není pouze komfort v bydlení a základních lidských potřebách. Velký důraz je kladen na to, aby se co možná nejdéle a v největším možném rozsahu zachovaly všechny dovednosti a znalosti z předchozího života. Jedná se tedy o podporu samostatnosti a soběstačnosti. V zařízeních, ve kterých se specializují na ošetřování lidí s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími nemocemi, které doprovázejí stáří, mají tito klienti potřebnou péči čtyřiadvacet hodin denně, po celý rok.
čtení se seniorem.jpg
Zdravotní ošetření je zajištěno v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Naprostou samozřejmostí je spolupráce se špičkovými odborníky v oboru psychiatrie, neurologie a gerontologie. Každý klient tohoto domova má tedy okamžité vyšetření bez čekání. Jestliže je nutné ošetření mimo zařízení, pak je doprava zajištěna sanitním vozem s doprovodem některého pracovníka domova.