Stáž jako praktická součást vzdělání

Pokud jste právě ukončili své středoškolské či vysokoškolské vzdělání a chcete si od září najít své první zaměstnání, možná by stálo za zvážení, zda by nebylo na škodu absolvovat v nějakém zařízení stáž.

psaní modrou fixou

Jedná se o velmi smysluplnou pracovní zkušenost. V některých případech se jedná dokonce i o placené stáže. Stáž totiž je více než praxe. Určitě si vzpomeňte na náplň svých praxí. Buď jste vykonávali ty nejhorší myslitelné práce, nebo naopak úplně banální činnosti. K opravdové odborné práci jste se vůbec nedostali.
bar v kavárně
Samozřejmostí pak je, že často studenti dostanou razítko, že praxi absolvovali, ale ve skutečnosti se na praxi ani neukázali. Výstup z takové praxe je samozřejmě zoufalý a není tedy divu, že absolventi středních a vysokých škol jsou naprosto nezpůsobilí pro praxi, protože kromě teoretických znalostí nemají žádné dovednosti. Podstatně lépe jsou na tom studenti, kteří vycházejí z vyšších odborných škol, kde je na kvalitní praxi kladený mnohem větší význam a tak i když studenti mají „méně významný“ titul diplomovaného specialisty, ve skutečnosti jsou pro práci mnohem způsobilejší.

Samozřejmě tento deficit lze kompenzovat. Mnoho organizací nebo firem cíleně hledají absolventy, protože se jedná o čisté nepopsané listy, které si jednak mohou upravit k obrazu svému a jednak jim mohou platit podstatně nižší mzdu. Ovšem to je ta lepší varianta. Mnohé organizace ovšem potřebují spíše zkušené pracovníky.
psaní do tabulek
Praxi lze získat právě v rámci stáží. Dříve bylo zcela běžné, že pokud se někdo ucházel o zaměstnání, musel mít absolvovanou třeba i dvouletou stáž. Bylo to velmi náročné, a pokud mladý člověk neměl rodinu, která ho finančně podporovala, často musel mít ještě jednu práci, aby se vůbec uživil. Dnes od Vás dvouletou stáž nikdo nečeká, ale je pravda, že pracovat několik týdnů či měsíců v určitém zařízení, byť za to nemít žádnou nebo jen minimální mzdu, představuje jedinečnou přípravu na budoucí povolání.