Zlaté číslo mobilu nebo registrační značky vozu vyjadřuje vaši osobnost

Zlatá čísla mobilního telefonu obvykle sestávají z šestičíslí stejných číslic, anebo alespoň ze shodných trojic či dvojic. Tím jsou velmi dobře zapamatovatelné jak pro jejich majitele, tak i pro jeho přátele, anebo v případě nějaké firmy či obchodu pro jednotlivé zákazníky. Mnoho lidí se při volbě takového čísla rozhoduje na základě vizuálního efektu, aby bylo opravdu dobře viditelné a výrazné, atraktivní již na první pohled, ovšem neměli bychom také zapomenout na vlivy číslic z hlediska působení na naši psychiku. Těmi se zabývá obor zvaný numerologie, do jisté míry i odborná astrologie (nikoli astrologie ryze komerční) a potvrdí vám je i někteří ezoterici, léčitelé a lidé, kteří se zabývají psychologickými tématy.

kresba číslic

Číslice vyjadřují vztah k sobě sama a k ostatním lidem ve společnosti a zároveň mají vliv na naše životní záměry a plány. Kupříkladu číslo sestavené z převahy devítek, posiluje v odhodlání něco v životě změnit, aby to doopravdy klaplo, např. zdravě zhubnout díky stravě, anebo více sportovat, změnit zaměstnání, zlepšit mezilidské vztahy v rodině a na pracovišti atd.

Podobný vliv mají jedničky, zatímco devítky posilují dotažení svého záměru do zdárného konce, jedničky jsou vhodné pro uvědomení si své pozice v okruhu lidí kolem sebe. Jednička je číslo vlastního já, ryze individuální a hodí se tam, kde chceme nějakou činnost začít pouze s vlastním přičiněním.

plastová čísla

Potřebujete-li inspiraci k pochopení různých abstraktních dějů a pojmů, pak si vybírejte trojky. Se čtyřkami se vám bude dobře manuálně pracovat nebo cvičit, pětky posilují touhu po cestování a pobytu v přírodě, šestky zas harmonii a cit pro krásu. Dvojky a sedmičky nejsou cizí lidem přátelsky nakloněným s touhou pomáhat nezištně někomu jinému a osmičky podpoří vaši schopnost posuzovat dění na základě hlubších duchovních principů.