Mobilní dřevostavby se často staví v rekreačních oblastech

K bydlení v mobilních dřevostavbách se zpravidla odhodlají lidé, kteří mají v životě vyjasněný systém priorit, kde převládá především vlastní zdraví, osobní pohoda a kontakt s přírodou. Stěží si asi dovedete představit manažera v lakýrkách, který leští svou limuzínu v centru města, že by znenadání převrátil svůj život vzhůru nohama a město vyměnil za venkov.

rozkvetlá louka

Ono to bydlení v ulicích velkých měst má však svá úskalí, zejména zdravotní dopady pod vlivem chronického stresu, a stresových faktorů je tu celá řada – zvýšený automobilový provoz na silnicích, letní ozonový smog, zimní smog ze spalin aut a průmyslové činnosti, polétavý prach, nadměrný hluk, spěch v ulicích, lidé, kterým se raději obloukem vyhnete, zvýšená trestná činnost, málo zeleně a převaha zděné a betonové zástavby, odpařování dehtu z asfaltu atd.

práce na zahradě

Kdo si tato fakta uvědomuje a nehodlá se s nimi smířit, pak raději volí život mimo tyto oblasti, a třeba i tam, kam jiní lidé jezdí odpočívat pouze o víkendech.

Mobilní dřevostavby a pergoly

Jakmile se dřevostavba usadí mobilním jeřábem na své místo, ať už se jedná o patky nebo základovou desku, nabídne se otázka, zda k ní nepřistavět nějaký zahradní přístřešek. Buď parkovací kryté stání pro automobil, anebo zastřešenou či nezastřešenou pergolu.

Mnozí majitelé dřevostaveb vám potvrdí, že jsou sice uvnitř útulné a prakticky zařízené, ale umísťují se zpravidla v místech atraktivnějších, nežli domy běžné zástavby. Bývají to rekreační oblasti, někdy dřevostavba nahrazuje i stávající nevyhovující chatový objekt, anebo místa s pěkným výhledem do krajiny, nebo alespoň na vlastní pozemek. Pobyt na vlastní zahradě také přispívá k větší psychické pohodě a tak není náhoda, že lidé tu tráví od jara do podzimu mnoho volného času.

Proč tedy nevyužít příležitosti a nevztyčit v sousedství domu pergolu se zahradním nábytkem? Proč si tu v klidu nevypít svůj „čaj o páté“, anebo kávu? Proč se odtud nedívat na rostoucí okrasné rostliny anebo na zrající rajčata?